SISTEMI

Prednost našega podjetja je v izdelavi projektov vse od vrtanja vrtin, opreme vrtin in samimi razvodi do toplotne črpalke. V praksi poznamo vrtine, ki so namenjene za ogrevanje - hlajenje objektov, za zalivalne sisteme, vodooskrbo in v nekaterih primerih za nadzor oz. monitoring.

Za ogrevanje - hlajenje objektov preko vrtin poznamo dva sistema in sicer sistem VODA-VODA in sistem ZEMLJA-VODA. Prvi ima nekoliko boljši izkoristek in se izvaja tako, da se vodo črpa iz ene vrtine s pomočjo potopne črpalke, voda gre skozi toplotno črpalko, katera odvzame vodi v povprečju nekje 3°C in je nato speljana nazaj v drugo povratno vrtino, ki je oddaljena od črpalne vrtine vsaj 15 m. Sistem ZEMLJA-VODA pa poteka po podobnem principu, le da se v vrtino vstavlja geosonde (PE cevi), po katerih se pretaka-kroži glikol, kateri odvzame temperaturo v zemljini in zaokroži preko toplotne črpalke in se vrne nazaj po ceveh v vrtino.

V večini se ljudje odločajo za sistem VODA-VODA ali ZEMLJA-VODA oz. jim mi priporočimo sistem, glede na naslednje kriterije:
-ali se nahaja voda v tleh in sicer v zadostnih količinah,
-ali je dinamični nivo vode na globini s katere se še izplača črpati,
-ali je vodovarstveno območje, kjer se npr. lahko vstavljajo le geosonde,
-dejavniki, ki so še pomembni so sestava tal, velikosti objekta, sistem gradnje ipd.

Image
©2021 Vrtanje vrtin Vrtina d.o.o.. All Rights Reserved.

Search